lnwshop logo

ข่าวเปิดสอบงานราชการวันนี้

กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 587 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 5 - 29 มิถุนายน 2560
กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 587 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 5 - 29 มิถุนายน 2560
26 พ.ค. 2560
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 -12,650 บาท หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด บาท จำนวน 351 อัตรา คุณสมบัติเฉ…
กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 77 อัตรา วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2560
กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 77 อัตรา วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2560
26 พ.ค. 2560
ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ กองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนโครงการหน่วยจัดตั้งใหม่ ประจำปี 2560 ในหน่วยขึ้นตรงกองพล…
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 20 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 5 - 26 มิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 20 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 5 - 26 มิถุนายน 2560
24 พ.ค. 2560
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนระหว่าง : 11,500 - 1…
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560
23 พ.ค. 2560
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (1)ตำแหน่งวิศวกร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา - ได้รับคุณวุฒิปริญญตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ - ต้องได้รับใบอ…
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา นพุธที่ 17 พ.ค. ถึง 5 มิ.ย. พ.ศ. 2560
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา นพุธที่ 17 พ.ค. ถึง 5 มิ.ย. พ.ศ. 2560
23 พ.ค. 2560
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา 1.นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 18,000 .-บาท/เดือน บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริ…
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2560
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2560
23 พ.ค. 2560
ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2560 ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 6 อัตรา รายละเอียดวุฒิ …
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 21 อัตรา วันที่26 พฤษภาคม 2560 - 8 มิถุนายน 2560
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 21 อัตรา วันที่26 พฤษภาคม 2560 - 8 มิถุนายน 2560
23 พ.ค. 2560
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน การรับสมัครสอบเข้าสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้าสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่…
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560
23 พ.ค. 2560
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม สังกัดสำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 19 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับคุณวุฒิปริญญา…

สินค้าแนะนำ

NEW ITEMS