lnwshop logo

บทความ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 60 อัตรา 2. ตำแหน่ง ครู จำนวน 4 อัตรา 3. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 อัตรา 4. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัต…
เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 สังกัด สพฐ. ไม่ต้องมีวุฒิครูก็สมัครสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 สังกัด สพฐ. ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ก็สมัครสอบได้!!! รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง ครูผู้ช่วย แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ปี 60 เปิดกว้างผู้ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูสามารถสมัครได้ แต่หลังบรรจุแล้วต้องเข้ารับการอบรมตาม…
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 วันที่ผ่านมา
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 16 อัตรา ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำ…
กศจ.กาญจนบุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย 1/2560 จำนวน 226 อัตรา 22 กลุ่มวิชา/สาขา วันที่ 29 มี.ค. - 4 เม.ย.2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 กศจ.กาญจนบุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย 1/2560 จำนวน 226 อัตรา 22กลุ่มวิชา/สาขา ตามแนบท้ายประกาศนี้การรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วยกาญจนบุรีผู้ประสงค์จะสมัครส…
กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 127 อัตรา วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 127 อัตรา (ไม่ต้อผ่านภาค ก. ของ ก.พ.) สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่งนิติกร อัตราเงินเดือน : 18000 บาท จำนวน : 35 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตร…
กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 98 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 เมษายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 98 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 เมษายน 2560 ประกาศกรมพลาธิการทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา 2. ตำแ…
[รวมลิงค์] เปิดรับสมัครสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 วันที่ 29มี.ค.-4 เม.ย.60
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 สอบครูผู้ช่วย 1/2560 รับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายใน…
สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างปฎิบัติงาน เปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างปฎิบัติงาน เปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2560 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ เงินเดือน 9,600 บาท - เพศชาย - อายุตั้งแต่ 25-35 ปีบริบูรณ์ - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือเทียบเท่า - มีใบอนุญาตขับรถยนต์ - มีชื่อในทะเบียนบ้านเขตการ…
กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 30 นาย อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มีนาคม
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนชายหรือทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาเฉพาะ (เหล่าทหารสื่อสาร) เพื่อบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 30 นาย อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน คุณสมบัติขอผู้สมัครสอบคัดเลือก - มีอยุตั้งแต่ 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี โดยนับอายุจากปี พ.ศ. เกิด - ผู้ที่ผ่า…
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 5 อัตรา (วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศรับสมัครงาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยนักการข่าว จำนวน 5 อัตรา คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร 1) สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง 2) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ลักษณะงาน 1) ปฏิบัติหน้าที่รวบรวม แป…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 295 บทความ

 

CATEGORY

CONTACT US

0828551615
facebooktwitter

แนวข้อสอบราชการใหม่

หน้าที่เข้าชม1,042,122 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด783,255 ครั้ง
เปิดร้าน6 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท30 มี.ค. 2560

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top