lnwshop logo

บทความ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 4/2560) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง เศรษฐกร อัตราเงินเดือน 15000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 12 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. ตำแหน่ง เศรษฐกร อัตราเงิน…
ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติงานด้านช่าง ประจำฝ่ายอำนวยการ ปีบัญชี 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 วันที่ผ่านมา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติงานด้านช่าง ประจำฝ่ายอำนวยการ ปีบัญชี 2560 การประกาศรับสมัคร ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://www.baac.or.th/content-job.php (เลือกหัวข้อ “ฝาก Resume ได้ที่นี่&rdqu…
เปิดสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 วันที่ผ่านมา
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเป็นเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 16 - 22 มิถุนายน 2560 1 ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน : 21000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :(1) คุณวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวก…
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ วันที่19 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 วันที่ผ่านมา
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาโท) รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รั…
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 14 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่ง นักสังค…
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 ข่าวจาก http://www.jobthaidd.com
#ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หลานอัตรา !!
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หลานอัตรา ช่วงนี้ ทางธนาคารแห่งประเทศไทย มีการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวนหลายอัตรา โดยทุกท่านสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ วึ่งด้านล่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่กำลังเปิดสอบอยูรในขณะนี้ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงาน กลุ่มตำแหน่ง…
กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (เงินเดือน 18,000 บาท)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 30 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กรมกิจการผู้สูงอายุ 539/2 อาคารยิปซั่มมหานคร ชั้น 20 โซนบี ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400) ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม อัตราเงินเดือน : 18000 บาท…
สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส.ธกส.) เปิดรับสมัครพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 มิถุนายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส.ธกส.) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวน 16 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือด้านการเงิน จำนวน 1 อัตรา 2. คุณวุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ หรือด้านการตลาด จำนวน 1 อัตรา 3. คุณวุฒิปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา 4. คุณ…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 388 บทความ

สินค้ามาใหม่

 

หมวดหมู่สินค้า

NEW PRODUCT

CONTACT US

0828551615
facebooktwitter

หน้าที่เข้าชม1,434,674 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,064,573 ครั้ง
เปิดร้าน6 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท24 มิ.ย. 2560

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top