lnwshop logo

บทความ

เปิดสอบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 จำนวน 7 อัตรา 2. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา 3. นักบัญชี ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา 4. วิศวกร ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา 5. เจ้าหน้าที่ความปลอด…
บริษัท ขนส่งจำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 สิงหาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 วันที่ผ่านมา
ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. นายช่าง ระดับ 4 - ด้านเครื่องยนต์ - ด้านไฟฟ้ารถยนต์ - ด้านอิเล็กทรอนิกส์ 2. ผู้ตรวจสอบ ระดับ 4 - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 4. พนักงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 5. พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 6. ช่างเทคนิค …
เปิดสอบสำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครเข้ารับราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 วันที่ผ่านมา
สำนักงานสถิติแห่งชาตประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิช…
แจกฟรี!! รวมแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 วันที่ผ่านมา
แจกฟรีแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป 1866 ข้อ ดาวน์โหลดแนวข้อสอบชุดที่ 1 คลิ๊กดาวน์โหลดแนวข้อสอบชุดที่ 2 คลิ๊ก ดาวน์โหลดแนวข้อสอบชุดที่ 3 คลิ๊กดาวน์โหลดแนวข้อสอบชุดที่ 4 คลิ๊ก *****************************>>> ถูกใจเพจ <<<แจ้งข่าวสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ *********************…
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 2. ต…
Tags :
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม…
เปิดรับสมัครสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 สิงหาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 5/2560) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นิติกร อัตราเงินเดือน 15000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฏหมาย 2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 15000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อั…
เปิดรับสมัครสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 5. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 6 อัตรา 6. ตำแหน่ง นายช่…
เปิดสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 2. …
เปิดสอบกรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมชลประทาน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 35 อัตรา 3. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา 4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา 5. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 7 อ…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 444 บทความ

สินค้ามาใหม่

 

NEW PRODUCT

CATEGORY

CONTACT US

0828551615
facebooktwitter

หน้าที่เข้าชม1,644,314 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,210,262 ครั้ง
เปิดร้าน6 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท19 ส.ค. 2560

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top