lnwshop logo

บทความ

เปิดสอบท้องถิ่น 2560 ยังมีตำแหน่งว่างอีกประมาณ 10,023 อัตรา คาดมีเปิดสอบรอบ 2 ในปี 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 วันที่ผ่านมา
มื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น ประจำปี 2560 ดังนี้หลังจากประกาศผลสอบภาค ก,ข, ของการสอบท้องถิ่น ปี 2560เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560มีผู้สอบผ่าน ภาค ก,ข, มากถึง 32,369 คนมีตำแหน่งว่างรวมทุกตำแหน่ง 21,605 อัตราจากข้อมูลเบื้องต…
New!! New!! แนวข้อสอบกรมป่าไม้ ปี2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 วันที่ผ่านมา
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ New!!#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมป่าไม้ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้ 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ 5 แนวข้อสอบการจัดทำบัญชี 6 หลักการบัญชีเบื้องต้น 7 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 8 แนวข้อสอบความรู้เกี่ย…
กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง 63 อัตรา ประจำปี 2561 วันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 วันที่ผ่านมา
กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 63 อัตราไม่ต้องผ่าน ภาค ก วิธีการรับสมัคร : สมัครทางอินเตอร์เน็ต เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม จำหน่ายแนวข้อสอบกรมป่าไม้**ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้…
((Download )) แนวข้อสอบกองทัพอากาศ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 วันที่ผ่านมา
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ (ชั้นประทวนและสัญญาบัตร )#แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ 2 แนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ 3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 7 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป 8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและส…
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2561 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเท…
#(ฉบับใหม่ล่าสุด) แนวข้อสอบกรมทางหลวง
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
แนวข้อสอบ กรมทางหลวง#แนวข้อสอบพนักงานธุรการ กรมทางหลวง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง 3 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 16 กันยายน 2552 4 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรมทางหลวง พ.ศ.2552 5 เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง-พ.ศ.-2549 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 7 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนต…
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 19 เมษายน 256
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 1. ตำแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 11 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน…
เปิดสอบแล้ว!! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 17 เมษายน 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
กรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 16 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาต…
[[ UPLOAD]] แนวข้อสอบโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
#แนวข้อสอบโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อน 1 ความรู้เกี่ยวกับ- โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ 2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 6 ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electric Power System) 7 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 8 แนวข้อสอบงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้…
เปิดสอบกรมสรรพากร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 187 อัตรา วันที่ 20 มี.ค. – 18 เม.ย. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมสรรพากร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 187 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. – 18 เม.ย. 2561 สถานะใบผ่าน ก ก.พ. : *ต้องผ่าน ก ก.พ. จำนวนที่เปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่ง 187 อัตรา วุฒิที่เปิดรับสมัคร :ปวส. ป.ตรี ช่องทางการเปิดรับสมัคร: ทางอ…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 645 บทความ

สินค้ามาใหม่

 

NEW PRODUCT

CATEGORY

CONTACT US

0828551615
facebooktwitter

หน้าที่เข้าชม2,070,285 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,530,953 ครั้ง
เปิดร้าน6 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท19 มี.ค. 2561

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก