lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ฝึกข้อสอบ!! แนวข้อสอบท้องถิ่น

เจ้าของร้าน

 

คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยามีจำนวนกี่คน

1.6คน

2.12คน

3.18คน

4.27คน

 

อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติมีระยะเวลาในการเก็บไม่น้อยกว่ากี่ปี

ก. 5 ปี ข. 7 ปี

ค. 10 ปี ง. 20 ปี

 

หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นจากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่

น้อยกว่ากี่ปี

ก. 3 ปี ข. 5 ปี

ค. 7 ปี ง. 9 ปี

 

สำเนาหนังสือที่มีคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง ต้องให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับใดซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง

ลงลายมือชื่อรับรอง

ก. ระดับ 2 ข. ระดับ 3

ค. ระดับ 4 ง. ระดับ 5

 

หนังสือที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ เป็นหนังสือประเภทใด

ก. ด่วนที่สุด ข. ด่วนมากที่สุด

ค. ด่วนมาก ง. ด่วน

 

นายAลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลไท้บ้านซื่งประกาศรับสมัครวันที่12มีนาคม2560เลือกตั้งวันที่15เมษายน2560ถ้านายAได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีวาระการดำรงคัตำแหน่งจะสิ้นสุดลงเมื่อใด

1.12มีนาคม2564

2.13มีนาคม2564

3.14เมษายน2564

4.15เมษายน2564

5.16เมษายน2564

 

เป็น ไก่ วัว และควาย มีอย่างละเท่า ๆ กัน ถ้านับขารวมกันได้ 132 ขา อยากทราบว่ามีเป็ดอยู่กี่ตัว

ก. 8 ตัว ข. 9 ตัว

ค. 10 ตัว ง. 11 ตัว

 

ใครเป็นผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก) ปลัดจังหวัด

ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จ) ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด

 

ข้อใดมิใช่การเก็บรักษาหนังสือ

ก. การเก็บระหว่างปฏิบัติ 

ข. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

ค. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 

ง. การเก็บเพื่อใช้ในการแก้ไข

 

14 23 32 41 ……จงหาจำนวนเลขที่จะเติมในช่องว่างเพื่อให้เข้าอันดับกับชุดของตัวเลขที่กำหนดให้

ก. 45 ข. 47 

ค. 48 ง. 50

 

5 10 20 35 ……จงหาจำนวนเลขที่จะเติมในช่องว่างเพื่อให้เข้าอันดับกับชุดของตัวเลขที่กำหนดให้

ก. 45 ข. 50 

ค. 55 ง. 80

 

25 3.75 3.25 2.75 …. จงหาจำนวนเลขที่จะเติมในช่องว่างเพื่อให้เข้าอันดับกับชุดของตัวเลขที่กำหนดให้

ก. 2.25 ข. 2.05 

ค. 1.75 ง. 1.5

 

ผลบวกของเลขเรียงกันจาก 1 ถึง 100 มีค่าเท่าใด

ก. 1,010 ข. 1,050

ค. 5,000 ง. 5,050

 

1 2 4 7 ……จงหาจำนวนเลขที่จะเติมในช่องว่างเพื่อให้เข้าอันดับกับชุดของตัวเลขที่กำหนดให้

ก. 8 ข. 9 

ค. 10 ง. 11

 

น้ำ:ปลา → ? 

ก. นา:ข้าว ข. มาก:น้อย 

ค. รวย:จน ง. พี่:น้อง จ.สามี : ภรรยา

 

วิทยุ : โทรทัศน์ เสียง : ? 1. ผู้ชม 2. เครื่องส่ง 3. ละคร 4. ภาพ

 

แว่น : ตา ? : ? 1. หวี : ผม 2. กาไร : แขน 3. แหวน : มือ 4. หมวก : ผม

 

ขาว : ดำ → ?

ก.ทุกข์ : โศก ข.โลภ:หลง ค.โต:ใหญ่ 

ง.รัก:เกลียด จ. สั้น : ยาว

 

ความผิดพลาด : ขาดประสบการณ์ ? : ? 1. ทักษะ : พลาดพลั้ง 2. การฝึกฝน : ประหยัด 3. ความสาเร็จ : ชัยชนะ 4. ความสูญเสีย : ความสะเพร่า

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ครบรอบกี่ปีในการจัดตั้งอาเซียน

ก.40

ข.50

ค.60

ง.70

 

หนังสือประเภทใดที่จะเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม

ศิลปากร กำหนด

ก. หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

ข. สำนวนของศาล

ค. หลักฐานทางอรรถคดี

ง. หนังสือที่เป็นความลับ

 

ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงมือผู้รับภายในเวลาที่กำหนดให้ระบุคำใดลงไป แล้วลงวัน/

เดือน/ปีและกำหนดเวลากำกับ

ก. ด่วนภายใน ข. ด่วนวันที่

ค. ด่วนกำหนด ง. ด่วนถึง

 

ข้อใดคือ ตามแบบอย่าง 4 ม

ก.ไม่สุดฤทธิ์

ข.ไม่โหนกระแส

ค.ไม่เพ้อฝัน

ง.ไม่ฟุ่มเฟือย

 

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. หนังสือเวียนให้เพิ่มรหัสพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง

ข. หนังสือต่างประเทศให้ใช้กระดาษตราครุฑ

ค. หนังสืออื่นๆ ที่มิใช่ภาษาอังกฤษให้ใช้กระดาษบันทึก

ง. สรรพนามที่ใช้ในหนังสือให้ใช้ตามฐานะแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของหนังสือและผู้รับหนังสือ

 

 

แผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย ช่วงเวลาใด

ก.60-64

ข.60-65

ค.60-66

ง.60-67

 

จังหวัดที่มีราษฎรสามล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ได้จานวนเท่าใด

ก) 24 คน

ข) 30 คน

ค) 36 คน

ง) 42 คน

จ) 48 คน

 

 

เสาไฟฟ้าต้นหนึ่งสูง 1 ฟุต จะทอดเงายาว 10 ฟุต ถ้าเสาสูง 5 ฟุต จะทอดเงายาวกี่ฟุต

ก. 1 ฟุต ข. 5 ฟุต

ค. 14 ฟุต ง. 50 ฟุต

 

 

ในการเก็บหนังสือระหว่างปฏิบัตินั้น ให้กำหนดวิธีการเก็บตามลักษณะใด

ก. ความเหมาสะสมตามประเภทงาน 

ข. ความเหมาะสมตามขั้นตอนปฏิบัติงาน

ค. ความเหมาะสมตามความสะดวก 

ง. ความเหมาะสมตามหน่วยงาน

 

จังหวัดที่มีราษฎรสองล้าน และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้นมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน

ก) 2 คน

ข) ไม่เกิน 2 คน

ค) 3 คน

ง) ไม่เกิน 3 คน

 

จ) ไม่เกิน 4 คน

 

 

ถูกใจเพจแจ้งข่าวเปิดสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

NEW PRODUCT

CATEGORY

หน้าที่เข้าชม2,242,018 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,657,241 ครั้ง
เปิดร้าน6 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 ก.ค. 2561

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก